söndag, oktober 20, 2019

Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Auktoriserad översättare

Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Det moderna samhället innebär en internationalisering som bara går fortare och fortare. Denna höga hastighet på internationaliseringen innebär naturligtvis att svenskarna får mer och mer beröring med utländska företag, myndigheter, organisationer och andra organ utomlands. Många av dessa kontakter är mycket viktiga för den enskilde eftersom de beror saker som äktenskap, anställningar, universitetsansökningar, folkbokföring, födelseattester och dödsfallsintyg – och mycket annat.

Det är med andra ord saker som för den enskilde är av stor betydelse för att denne ska kunna leva ett fullvärdigt liv som det handlar om. Saker som gör att kontakterna med de utländska enheterna måste skötas på ett korrekt sätt.

Vad innebär ordet ”auktoriserad”

Att en översättare är auktoriserad innebär att den har godkänts av Kammarkollegiet, som är en svensk myndighet, och därmed håller vissa krav som krävs i samband med översättningsarbetet. Anledningen till att Kammarkollegiet godkänner och auktoriserar översättare är att det finns många situationer där både företag och den enskilde behöver vara säkra på att den översättare de anlitar håller måttet.

Kammarkollegiet har prov för översättarna som de måste klara för att bli auktoriserade, dessa prov genomförs på 30 olika språk. Utöver språktest genomför Kammarkollegiet också en lämplighetsbedömning som går ut på att undvika att personer som till exempel bedöms som korrumperade inte får auktorisationen. Auktoriserade översättare kan också vara det inom speciella områden som till exempel juridik, medicin eller teknik. Slutligen ger Kammarkollegiet ut riktlinjer för hur dokument ska översättas, vilka ord och fraser som ska användas med mera.

Sammanfattning – Auktoriserad översättare

Det finns en mängd situationer då det kan behövas en auktoriserad översättare. Några exempel är:

  • Äktenskapsintyg

  • Födelseattester

  • Dödsfallsintyg

  • Översättning av betyg

  • Kontraktsöversättning

  • Översättning av lagfarter

  • Anställningsintyg som måste översättas

Det finns mer att läsa om auktoriserade översättare för den som står i begrepp att leja en auktoriserad översättare och vill vara på säkra sidan.

Must Read

Auktoriserad översättare

Det moderna samhället innebär en internationalisering som bara går fortare och fortare. Denna höga hastighet på internationaliseringen innebär naturligtvis att svenskarna får mer och...

Visa fram familjens minnen och drömmar

Vad som är modernt inom heminredning varierar, och olika trender kommer och går. Något som dock nästan alltid har fungerat bra, är att dekorera...

Spara pengar på löpande förbrukning

Januari är inte bara årets första månad. Den symboliserar en nystart för många – för andra är den förknippad med lågvatten i bankboken. Detta...